Monday, 24 December 2018

Ut̟h Baithlaham wal chal jinḍarí


 اُٹھ بیت اللحم ول چل جند ڑی
Ut̟h Baithlaham wal chal jinḍarí          Terí mushkil ho jáe hal jindaṛí

Tere nál diyán jo siyán ní                    sabhe uṭ̣h sawre giyán ní
Tun wí nál awanán de ral jindaṛí         Terí mushkil ho jáe hal jindaṛí

Áe wekh mujúshí táre nún                   Ái wekhan Yisú‘ pyáre nún
Oh tán baiṭá hai charní mal jindaṛí      Terí mushkil ho jáe hal jindaṛí

Odhá kamil rutbah besh bahá              te farishte kar de sijda á
Tún wí wekh nazárah chal jindaṛí        Terí mushkil ho jáe hal jindaṛí

Odhá kamil rutbah ‘alá hai                  sir táj lulák dá wálí hai
Odhá jalwah Wich jal thal jindaṛi        Terí mushkil ho jáe hal jindaṛí

Oh tán dendá faiz bimárán nún.            Daindá bakhsh gunáh gunahgárán nún
Ose waid hakím de chal jindaṛí           Terí mushkil ho jáe hal jindaṛí From the hymn book “Hoshaná” published in 2011, pg 82, gít118

Sunday, 1 April 2018

Halellujáh bolo Yisú‘ zinda ho gayáہیلیلُویاہ بولو یسوع زِندہ ہو گیاHalellujáh bolo Yisú‘ zinda ho gayá
Te duniyá dá naját dahinda ho gayá

Pápá thon bachán Yisú‘ áyá jag te
Te án ke mit̟áye ohne páp sab de

Kor̟e kháhde táj kand̟yán dá pá liyá
Te súlí utte marde d̟ákú nún bachá liyá

Neza d̟áhd̟á ohdí paslí wich wajiyá
Te páp dhon wálá us thún chashma wagiyá

Oh zinda hoyá maut te qabar nún jit ke
Te char̟ gayá ásmán bait̟há sajay hath te

Jai jai bolo momno nanáo ‘Íd nún
Te dil wich rakhiyo Masih dí díd nún

 From the hymn book “Hoshaná” published in 2006, pg 129, gít 177

Thursday, 29 March 2018

Friday of the Passion of the Lord

Mubárak Jum‘a


Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún. Lúqá 23:46Readings
Pahlí Tiláwat: 
(Isha‘yá  nabí ká sahífa) Isaiah 52:13-53: 12
Wuh hamárí khatáon ke sabab se chhedá gayá


Zabúr:
(Zabúr ) Psalm 30: 2. 6. 12-13. 15-17. 25. r. (Lúqá) Lk 23: 46
Jamá‘atí jawáb : Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún.

Ai Khudáwand main terí panáh letá hún
Mujhe kabhí sharminda na hone de:
Apní sadáqat kí khátir mujhe naját de
Main apní rúh tere háthon men saunptá hún;
Ai Khudáwand Khudáe sádiq tú mujhe bacháegá

Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún.

Main apne dushmanon ke áge bá‘is malámat
Apne hamsáyon ke nazdík nishána-e tazhík
Aur apne jánpahchánon ke liye khauf ká bá‘is baná

Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún.

Wuh jo mujhe báhir dekhte hain mujh se dúr bhágte hain
Main murde kí mánind dil se farámosh kar diyá gayá hún
Main ṭúṭe húe bartan kí tarah ho gayá hún

Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún.

Main ai Khudáwand tujh par tawakkul kartá hún
Main kahtá hún ki tú hí merá Khudá hai
Merá anjám tere háth men hai
Mujhe mere dushmanon kí girift se chhuṛá

Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún.

Apne khádim par apná chihra jalwagar farmá
Apní shafaqat se mujhe bachá le
Tum sab jo Khudáwand par tawakkul karte ho
Mazbút ho, aur tumhárá dil báhimmat rahe.

Ai Báp, Main apní rúh tere háthon men saunptá hún.


Dusrí Tiláwat:
(Muqaddas Paulus Rasúl Ká Khatt ‘Ibráníon ke nám) Heb 4:14-16; 5:7-9     

Us ne dukh uṭhá uṭhá kar farmánbardárí síkhí, aur apne sab farmánbardáron ke liye abadí naját ká bá‘is ṭhahrá.

Gospel Acclamation
Na‘rah-e Hamd: (Filippíon) Phil 2:8-9
Ai Masíh terá jalál aur terí sitáish ho

Masíh ne apne áp ko farotan kar diyá,
aur maut balki salíbí maut tak farmánbardár rahá,
aur isí wáste Khuhá ne use niháyat buland kiyá,
aur use wuh nám bakhshá jo har ek nám se a‘lá hai.

Ai Masíh terá jalál aur terí sitáish ho

Injíl I Muqaddas:
Hamáre Khudáwand Yisú‘ Masíh kí su‘úbaton ká tazkirah
Muqaddas Yúhanná Rasúl kí Injíl ke mutábiq John 18:1 - 19:42

.......


Why Is Good Friday Good? This is the most common question, especially around this time. Find out why here and here.
In Urdu it is called Mubárak which means Blessed.

For The Seven Last Words Of Jesus Christ From The Cross (Salíbí Kalamát) click here